Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt voorts verstaan onder. Een definitie van bouwwerk […]