Het anne frank huis is een museum aan de westermarkt 20 in amsterdam ter gedachtenis aan anne frank en haar […]